Förstasidan: Bittimittari.fi
Förstasidan: Bittimittari.fi
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom strävar efter att garantera sin webbplats tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Tillgänglighetsstatus för webbläsargränssnittet och mobilapplikationerna

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) (Finlex) (Extern länk) förutsätter att alla offentliga digitala tjänster ska vara tillgängliga. Tjänsten uppfyller delvis WCAG-kriteriernas kritiska A- och AA-krav. En utomstående aktör har granskat tjänsten. Granskningen utfördes 25.5.2023.

Nedan finns en förteckning över avvikelser från och undantag till kriterierna.
 

Otillgängligt innehåll

Nedan nämnda innehåll är inte tillgängligt på grund av följande orsaker:

Eftersom det inte följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019, Finlex). (Extern länk)

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller inte ännu kraven:


Bitmätaren.fi-appens iOS-version (version 1.0.0 och nyare).

1.4.1 Användning av färger [A]:

 • Appen har länkar som markerats som interaktiva element enbart med hjälp av färg.

1.4.11. Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik [AA], 1.4.3 Kontraster (minimum) [AA]:

 • Switch-elementens färgkombinationer i av-läget uppfyller inte minimikraven på kontrast.
 • Bakgrundsfärgerna för vissa knappar uppfyller inte nödvändigtvis minimikontrastkraven med tanke på bakgrundsfärgerna ovanpå vilka knapparna placerats. Knapparnas texter uppfyller dock kontrastkraven.

1.4.3. Kontraster (minimum) [AA], 2.4.7 Synligt fokus [AA]:

 • Standardinställningen för fokus för tangentbordet för iOS-operativsystemet uppfyller inte nödvändigtvis minimikraven på konstraster.

1.4.3. Kontraster (minimum) [AA], 1.4.4. Förändring av textstorlek [AA], 1.4.10. Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm [AA]:

 • När texten har förstorats mycket (200 %), täcks texten i vissa konfigurationer under bakgrundselementen, vilket innebär att kravet på minimikontrast inte uppfylls.
 • När texten förstoras mycket syns den inte nödvändigtvis i sin helhet och den förkortas med hjälp av en ellips (...).
 • Texten kan också täckas av andra element, såsom ett närliggande text- eller annat fält, eller så kan den fortsätta utanför fönstret.
 • Vissa knappar har text vars storlek inte kan ändras.

2.1.2. Ingen tangentbordsfälla [A]:

 • I vissa situationer kan tangentbordsfokuset fångas på huvudmenyn.

2.1.3. Tangentbord (utan undantag) [AA]:

 • Om textens storlek eller textförstoringen är stor kan det huvudsakliga navigeringselementet täcka elementet som har tangentbordfokus. Som följd av detta kan det hända att användarna inte vet vilket interaktivt element fokuset är på.

2.4.3. Fokusordning [A]:

 • I vissa fall visar det synliga tangentbordsfokuset omkringliggande element utöver elementet som har fokus.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) [A], 4.1.2. Namn, roll, värde [A]:

 • I enkätens frågeelement finns knappar med samma namn. Knapparna har grupperats så att inverkan på användarna av knappar med samma namn är så liten som möjlig.

2.4.6. Rubriker och ledtexter/etiketter [AA]:

 • Vissa knappar kan ha långa namn, och de kan innehålla mellanslag (knappens text) vilket kan orsaka problem för personer som använder appen med röststyrning.

4.1.2. Namn, roll, värde [A], 2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter [A], 3.1.6. Uttal [AAA]:

 • I vissa fall uttalar inte skärmläsaren förkortningar för termer rätt (till exempel förkortning för sekund s eller millisekund ms).

Bitmätaren.fi-appens Android-version (version 1.0.1 och nyare)

1.3.1 Information och relationer [A], 1.3.5. Märk upp vanliga formulärfält i koden [AA]:

 • Rullgardinsknapparna i Vanliga frågor-menyn berättar nu för användaren om deras verkliga läge (öppen eller stängd).
 • Guidevyns sorteringsknappar berättar nu för användarna om deras läge (vilket alternativ har valts).

1.4.11. Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik [AA]:

 • Färgen på ett switchelement som är i av-läget är mycket nära, särskilt vad beträffar ljusstyrkan, färgen på en switch i på-läget. Av denna orsak kan en del av användarna inte nödvändigtvis urskilja i vilket läge switchen är.
 • Bakgrundsfärgerna för vissa knappar uppfyller inte nödvändigtvis minimikontrastkraven med tanke på bakgrundsfärgerna ovanpå vilka knapparna placerats. Knapparnas texter uppfyller dock kontrastkraven.

1.4.3. Kontraster (minimum) [AA], 1.4.4. Förändring av textstorlek [AA], 1.4.10. Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm [AA]:

 • När texten har förstorats mycket (200 %), täcks texten i vissa konfigurationer under bakgrundselementen, vilket innebär att kravet på minimikontrast inte uppfylls.
 • När texten förstoras mycket syns den inte nödvändigtvis i sin helhet och den förkortas med hjälp av en ellips (...).
 • Texten kan också täckas av andra element, såsom ett närliggande text- eller annat fält, eller så kan den fortsätta utanför fönstret.
 • Vissa knappar har eventuellt text vars storlek inte kan ändras.
 • I Licenser-vyn finns text vars storlek inte kan ändras.

2.4.3. Fokusordning [A]

 • Tangentbordsfokuset kan bli kvar på huvudmenyn efter att en knapp aktiverats, vilket innebär att personer som använder ett tangentbord eller en skärmläsare måste gå tillbaka för att nå vyns innehåll.
 • I vissa fall kan fokuset hoppa över huvudrubriken efter att en vy laddats.
 • I vyn ”Vad betyder resultaten?” följer inte tangentbordets tangentordning den visuella ordningen.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) [A], 4.1.2. Namn, roll, värde [A]:

 • I enkätens frågeelement finns knappar med samma namn. Knapparna har grupperats så att inverkan på användarna av knappar med samma namn är så liten som möjlig.
 • Vissa av länkarna kan öppna i ett nytt fönster eller en ny flik i webbläsaren, men användaren informeras inte om detta innan de klickar på länken.

2.4.6. Rubriker och ledtexter/etiketter [AA], 4.1.2. Namn, roll, värde [A]:

 • Vissa rubriker har inte markerats som semantiska rubriker.
 • Vissa knappar kan ha långa namn, och de kan innehålla mellanslag (knappens text) vilket kan orsaka problem för personer som använder appen med röststyrning.

2.4.7. Synligt fokus [AA], 1.4.3. Kontraster (minimum) [AA]:

 • Stilarna för den synliga fokusen uppfyller eventuellt inte kraven på minimikontrast.

4.1.2. Namn, roll, värde [A]:

 • Vissa knappar kan sakna en tydliggjord roll, varför skärmläsaren inte meddelar typen av interaktivt element.

4.1.2. Namn, roll, värde [A], 2.5.3. Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter [A], 3.1.6. Uttal [AAA]:

 • I vissa fall uttalar inte skärmläsaren förkortningar för termer rätt (till exempel ”Mbit/s”).

4.1.3. Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus [AA], 1.3.1. Information och relationer [A]

 • I Mätning-vyn ger skärmläsaren inte nödvändigtvis meddelanden om hur mätningen framskrider, om mätningen fortfarande pågår.
 • Om storleken på texten som är i bruk är större än standardvärdet läser skärmläsaren inte nödvändigtvis hela meddelandet om att mätningen är klar.

Bitmätaren.fi-webbläsargränssnittet

1.3.1 Information och relationer [A]:

 • Vissa av de interaktiva elementen kan verka vara avstängda, men man kan trots det flytta tangentbordsfokuset till dem.

1.3.1 Information och relationer [A], 2.4.4. Syftet med en länk (i sammanhanget) [A]:

 • Vissa element kan verka vara interaktiva, men de kan inte klickas på.

2.1.1. Tangentbord [A]:

 • Det är inte möjligt att använda webbplatsens enkätfunktion enbart med ett tangentbord.

2.4.3. Fokusordning [A]:

 • Tangentbordets fokus flyttar sig inte nödvändigtvis enligt förväntningar i visuell ordning till nästa element efter att en modal stängts.
 • I Historie-vyn är tangentbordets fokusordning inte samma som ordningen på de synliga visuella elementen.

1.4.4. Förändring av textstorlek [AA], 1.4.10. Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm [AA]:

 • När texten har förstorats mycket (200 %), täcks texten i vissa konfigurationer under andra element, vilket innebär att kravet på minimikontrast inte uppfylls.
 • Texten eller annat innehåll kan också fortsätta utanför fönstret när man zoomar in särskilt mycket på texten.

1.3.1 Information och relationer [A], 1.3.5. Märk upp vanliga formulärfält i koden [AA]:

 • Rullgardinselementet har knappar som visar och gömmer innehåll, men skärmläsaren meddelar antingen inte deras läge eller meddelar läget fel.
 • I huvudmenyn visar man med hjälp av färg åt användare som kan se vilken vy är aktiv, men denna information är inte tillgänglig för skärmläsare.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) [A], 4.1.2. Namn, roll, värde [A]:

 • I enkätens frågeelement finns knappar med samma namn. Knapparna har grupperats så att inverkan på användarna av knappar med samma namn är så liten som möjlig.
 • Vissa av länkarna kan öppna i ett nytt fönster eller en ny flik i webbläsaren, men användaren informeras inte om detta innan de klickar på länken.

2.1.1. Tangentbord [A], 2.4.1. Hoppa över grupperat innehåll [A]:

 • Länken som användas för att hoppa över enkätens olika skeden syns inte för tangentbordsanvändare.

2.4.7 Synligt fokus [A], 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) [A]:

 • Vissa länkar visar inte nödvändigtvis visuellt sitt fokus, eller stilen för deras visuella fokus är inte synlig.
 • Vissa av länkarna kan öppna i ett nytt fönster eller en ny flik i webbläsaren, men användaren informeras inte om detta innan de klickar på länken.

2.4.6. Rubriker och ledtexter/etiketter [AA]

 • I vissa situationer kan rubrikerna passera nivåer, eller så har rubrikerna inte ordnats hierarkiskt.
 • En text kan ha angetts som rubrik, även om det inte handlar om en rubrik.

2.4.6. Rubriker och ledtexter/etiketter [AA], 4.1.2. Namn, roll, värde [A]:

 • Skärmläsaranvändare meddelas inte nödvändigtvis att de genomfört en funktion med tillhörande ljudmeddelande eller uppmaning.
 • I enkätdelens blankettelement finns en anvisningstext som är dold för skärmläsare med kommandot aira-hidden=”true”, även om den inte borde vara det.

Avsikten är att de största bristerna ska korrigeras under år 2023.

Utarbetandet av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande utarbetades 25.5.2023.

Utlåtandet grundar sig på en tredjeparts utvärdering om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast 25.5.2023.

 

Situationen beträffande Bitmätaren.fi-webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Extern länk) till vissa delar. Däremot uppfyller webbplatsen de kritiska kraven på nivåerna A och AA enligt WCAG-kriterierna. Krav som inte iakttagits och tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehållet som nämns nedan är inte tillgängligt av följande anledningar:

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Extern länk) har inte iakttagits.

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

 1. (WCAG 1.3.1) I tjänsten finns tabellstrukturer där kolumnernas rubriker inte har angetts i koden.
 2. (WCAG 1.3.1) Det finns små brister i användningen av rubriknivåer. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte märkts ut som rubriker i koden.
 3. (WCAG 1.1.1) Vissa PDF-dokument innehåller diagrambilder som saknar textalternativ.
 4. (WCAG 1.3.1) Vissa PDF-dokument har brister i layouten som försvårar användningen av skärmläsare (t.ex. tomma radbrytningar och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå).
 5. (WCAG 1.3.1) Tabellstrukturerna i vissa PDF-dokument innehåller brister som försvårar användningen av skärmläsare (t.ex. tabeller har använts för att arrangera texten, kolumnrubriker saknas i koden och likartade uppgifter har fördelats mellan flera olika tabeller).
 6. (WCAG 1.3.1) Fotnoterna i vissa PDF-dokument har inte länkats till texten och det är svårt att tolka dem med skärmläsare.
 7. (WCAG 1.4.3) Vissa PDF-dokument innehåller vissa kontrastproblem (vit text på blå bakgrund och länkar i samma färg som brödtexten).

Vi försöker åtgärda de centrala bristerna under åren 2023 - 2024.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av den tillämpliga lagstiftningen

Följande innehåll och/eller funktioner är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av den lagstiftning som tillämpas (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

 1. På Traficoms Youtube-kanal och Dreambroker-tjänst finns videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020. En del av detta videoinnehåll saknar textning och/eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.

E-tjänster

En del av våra e-tjänster som behövt inloggning utgör en del av en särskild helhet. Dessa e-tjänster uppfyller inte alla tillgänglighetskriterier. Vi håller på att bygga om systemen.

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 13 september 2022.

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 5 maj 2023.

Respons och kontaktuppgifter

Noterade du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att kunna erbjuda information och innehåll i ett tillgängligt format så fort som möjligt! Du kan kontakta oss antingen med hjälp av webblanketten eller per e-post.

Lämna respons om tillgängligheten med denna webblankett  (Extern länk)

Respons kan skickas per e-post till: kirjaamo(at)traficom.fi

Ansvaret för Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats tillgänglighet och för hantering av respons ankommer på Traficoms kommunikation.

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats tillgänglighetskrav.fi finns information om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Uppdaterad