Förstasidan: Bittimittari.fi
Förstasidan: Bittimittari.fi
Meny

Bitmätaren.fi är en tjänst för mätning av internetanslutningars hastighet och kvalitet som tillhandahålls av Traficom. Genom tjänsten får du information om olika egenskaper hos din internetanslutning. Utöver att mäta internetanslutningens hastighet och kvalitet, hjälper tjänsten dig även att tolka mätresultaten och bedöma om ditt nuvarande abonnemang är det som passar bäst för dina behov.

Tjänsten Bitmätaren.fi är tillgänglig som mobilapplikation (iOS eller Android) och i de vanligaste webbläsarna. Man behöver inte registrera sig för att använda tjänsten. 

När man tar mobilapplikationen i bruk ber tjänsten om tillstånd att använda behörighets- och positionsdata för den enhet som används vid mätningen. Applikationen begär dessa tillstånd för att kunna visa tillräckligt omfattande uppgifter om de gjorda mätningarna. Hit hör exempelvis operatören vars nätverk mätningen gäller eller nätverkets nätverksteknik. Det går att göra mätningar även utan att ge tillstånden, men då är de mätresultat som visas bristfälliga. Det går att ändra tillstånden i efterhand specifikt för applikationen Bitmätaren.fi via den mobila enhetens inställningar.

När man använder webbläsarapplikationen får tjänsten inga uppgifter om användarens plats.

Traficom samlar in information om mätningar från tjänsten och kan använda den i sitt tillsyns- och uppföljningsarbete. Med hjälp av mätresultaten kan man exempelvis granska mobilnätens funktion i olika områden och skapa en lägesbild av dem som grund för tillsynsarbetet. Resultaten av mätningarna som gjorts via webbläsaren och i appen används för att analysera kvaliteten på internetanslutningar i fasta nätverk och mobila nätverk i Finland samt jämföra de utannonserade hastigheterna med de hastigheter som användarna uppnår. Traficom kommer att publicera mätdata som samlats in med hjälp av Bitmätaren.fi i sin tjänst Data.Traficom kartor.

Beskrivning av tjänsten

Dataskyddsbeskrivning för tjänsten (Extern länk)

Vad betyder mätresultaten?

Det är enkelt att mäta internetanslutningens hastighet och kvalitet, men vad betyder siffrorna i mätresultaten i verkligheten när man tänker på de behov som du och andra som använder anslutningen har? Tittar du mycket på film och vill ha så bra bildkvalitet som möjligt, eller använder du anslutningen mest för att surfa på nätet och sköta bankärenden? Internetförbrukningen kan fördelas mellan flera användare på samma sätt som förbrukningen av el och vatten, så när du bedömer anslutningens tillräcklighet är det viktigt att veta hur många som använder den.

Användarnas och tjänstens krav varierar alltid från fall till fall, men Bitmätaren.fi bedömer hur den anslutning som mäts räcker för behoven utifrån fem vanliga användningsändamål:

  • surfa på nätet och uträtta ärenden
  • videosamtal eller distansarbete/-studier
  • titta på film eller tv med hög kvalitet
  • snabba uppladdningar av uppdateringar, delning av innehåll eller användning av molntjänster
  • spel för flera spelare som kräver internetanslutning.

I avsnittet ”Vad betyder resultaten?” i Bitmätaren.fi kan du bedöma hur viktiga olika användningsändamål är för dig eller din familj. Tjänsten visar ett allmänt betyg för din anslutning på basis av mätresultaten och dina val samt berättar hur väl dina valda användningsändamål i regel fungerar med den internetanslutning som mätningen gäller. Resultaten är riktgivande och beskriver enskilda mätresultats funktion på basis av dina val. Man kan inte dra slutsatser om internetanslutningens kvalitet som helhet utifrån resultatet, eftersom anslutningens hastighet och kvalitet kan variera beroende på tid på dygnet. Det lönar sig att göra mätningar flera gånger under en dag för att få en bättre bild av anslutningens funktion och kvalitet.

Vad baserar sig de uppskattningar av internetanslutningens kvalitet som visas i mätresultatet på?

Traficom har definierat de nedladdnings- och sändningshastigheter som mätresultaten bygger på samt gränsvärden för fördröjningar utifrån sina mätningar, rekommendationer som meddelats i samband med tjänsterna och experters synpunkter. Inom ramen för en och samma användning kan många olika applikationer användas, och deras tekniska krav kan variera relativt mycket. Användarens upplevelse av kvaliteten är också mycket individuell och påverkas av den apparat som används, i synnerhet skärmens storlek och skärpa.

Bedömningarna baserar sig på antagandet att tjänsterna används på en skärm som är större än skärmen på en mobil enhet. Syftet med de betyg som beskriver bedömningen är att även ge användare som inte är så bekanta med ämnet en möjlighet att bedöma anslutningens funktion. Tjänster kan fungera smidigt även med anslutningar som fått lägre betyg, men det kan kräva att användaren har tålamod eller nöjer sig med en tjänst som är mer begränsad eller har lite sämre kvalitet. De anslutningar som får bäst betyg fungerar smidigt oavsett vilka allmänna tjänster som används.

Kraven på olika tjänster ökar ofta med tiden, och Traficom uppdaterar gränsvärdena för dem vid behov.

Se de gränsvärden som tjänsten använder.

 

Uppdaterad