Förstasidan: Bittimittari.fi
Förstasidan: Bittimittari.fi
Meny

Delta i utvecklingen av tjänsten och ge oss respons!

Traficom fortsätter att utveckla tjänsten och tar gärna emot utvecklingsförslag och annan respons. Du kan skicka förslag och respons med responsformuläret eller ringa vår telefontjänst på nummer 0295 345 610. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–15.

Ge respons om Bitmätaren.fi

Bakgrunden till arbetet med utveckling av projektet Bitmätaren.fi

År 2018 inledde BEREC (organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) upphandling av ett mätverktyg som skulle ha öppen källkod och kunna användas och modifieras fritt av medlemsländerna.Syftet med upphandlingen av mätverktyget var att främja internets öppenhet och möjliggöra enhetlig mätning och granskning av internetanslutningars kvalitet i olika medlemsländer. Traficoms projekt Bitmätaren.fi inleddes 2019. Tyvärr uppfyllde BEREC:s mätverktyg inte de krav som ställts på det, så man fick börja om arbetet med att utveckla enhetliga mätverktyg.

BEREC samlade in information om de mätverktyg som regleringsmyndigheterna använder och om god praxis. De flesta av de tillgängliga applikationerna med öppen källkod som tillhandahålls av regleringsmyndigheterna baserar sig på Netztest-kod. Traficom övervägde i sitt projekt olika alternativ och beslöt att utgå från den österrikiska regleringsmyndighetens tjänst RTR-NetTest i utvecklingen av sitt mätverktyg. Även Bitmätaren.fi baserar sig på öppen källkod, som andra medlemsländer kan använda i sina projekt.

Det konkreta utvecklingsarbetet inleddes våren 2021, när Visma Consulting Oy genom en upphandlingsprocess valdes att förverkliga tjänsten. För att säkerställa att mätningarna behandlar operatörerna så jämlikt som möjligt finns Bitmätaren.fi-tjänstens mätservrar nära Finlands största internetknutpunkt. CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy ansvarar för implementeringen av mätservrarna och telekommunikationen i dem. Bitmätaren.fi-tjänstens visuella utseende och användbarhet har planerats av Valve Branding Oy i samarbete med en projektgrupp från Traficom.

Berörda parter har deltagit i utvecklingsarbetet

jänsten berör också Traficoms samarbetspartner, och man har velat hålla utvecklingsarbetet så transparent och öppet som möjligt. Olika berörda parter har under processens gång deltagit i utvecklingsarbetet genom ett antal verkstäder och genom att bidra med förslag och synpunkter gällande utvecklingen av tjänsten. Kontakten med berörda parter har varit mycket viktig i utvecklingen av tjänsten.

Mer information om den österrikiska applikationen för den intresserade:

RTR-NetTest (Extern länk)

Github RTR-NetTest (Extern länk)

Uppdaterad